Saturday, March 12, 2011

Slide SHOW oleh Student Cybernatic

Slide show sekitar program Semarak Misi Rekod Dunia bersama pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia pada 6 Mac 2011 http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-010c-cb2e-0fe7?em=1&st=9917722